„MINDEN 35. VÁSÁRLÓNK VISSZANYERI VÁSÁRLÁSA TELJES ÖSSZEGÉT”

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. A Játék rövid leírása

Nyerje vissza vásárlása értékét! 2014. április 14. napján vásárló minden 35. vásárlónk levásárolhatja a vásárlásakor kapott nyugtán szereplő teljes összeget bármely JYSK üzletben.

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1 A JYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30)(a továbbiakban Szervező) által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék) az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki megfelel a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban Szabályzat) foglalt feltételeknek (a továbbiakban Játékos).

2.2 A Játékban való részvételhez bármilyen JYSK termék 2014. április 14. napján történő vásárlása és az szükséges, hogy a vásárló a vásárolt termékről kiállított nyugta sorszáma alapján, országosan az aznapi mindenkori 35. vásárló legyen.  

2.3 A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a JYSK cégcsoport alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

(b) gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685. § c.);

(c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek.

3. A Játék részletes leírása

3.1. 2014. április 14. napján az ország összes JYSK üzletében országos szinten minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét.

3.2. 2014. április 14. napi vásárlásokat országos szinten összesítjük 2014. április 15-én reggel az előző napi pénztárjelentések alapján, majd így állapítjuk meg minden 35. nyugta sorszámát.

3.3. A nyertes nyugtaszámokat 2014. április 15. napján 14 órától, kizárólag a www.jysk.hu weboldalon tesszük közzé.

3.4. A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április 23. napjáig az adott üzlet zárási időpontjáig vásárolhatja le a nyertes nyugta szerinti összeget bármely JYSK üzletben az eredeti nyugta felmutatása mellett. A levásárláshoz az eredeti nyugta bemutatása szükséges, így kérjük azokat gondosan őrizzék meg. Másolt, sérült, szakadt stb. nyugta nem vásárolható le. 2014. április 23. napján az üzletek zárását követően és a későbbiekben sincsen már nincs lehetőség a nyertes nyugták levásárlására, a Játékos elveszíti jogosultságát.

3.5. A nyertes nyugta szerinti értéket egy összegben szükséges levásárolni, azok értékét nem lehet megosztva, különböző alkalmakkor levásárolni. 

3.6. A nyugta szerinti összeget készpénzre nem váltjuk át, az kizárólag a JYSK üzletek árukészletébe tartozó termékekre vásárolható le. Amennyiben a választott termék/termékek ára nagyobb, mint a nyertes nyugtán szereplő összeg, úgy ezen összeget a vásárolt termék árából levonjuk és a Játékosnak csak a különbözeti árat kell megfizetnie. Amennyiben a választott termék/termékek ára kisebb, mint a nyertes nyugtán szereplő összeg és a Játékos nem választ még egy olyan értékű terméket, amellyel együtt a termékek összértéke eléri a nyertes nyugtán szereplő összeget, úgy a fennmaradó összeg elveszik, azt készpénzben nem áll módunkban visszaadni a Játékosnak.

3.7. A nyugtát kizárólag annak nyertese jogosult felhasználni. A nyertes nyugta nem ruházható át, nem ajándékozható el. 

4. Felvételek, adatkezelés

4.1 A nyertesek a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten elfogadják a részvételi szabályzatot és hozzájárulnak, hogy a nyertes nyugtákkal levásárolt termékek átvétele során róluk reklámozás céljából fénykép-, film-, illetve hangfelvételt (a továbbiakban Felvételek) készítsenek és a Felvételeket a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli, térbeli és módbeli korlátozás nélkül felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

4.2. Tekintettel arra, hogy a Játékban való részvételhez semmilyen kupon, sorsjegy stb. leadása vagy egyéb személyi adatokat is tartalmazó nyilatkozat kitöltése nem szükséges, így a Játékkal kapcsolatban a Játékban résztvevő személyek személyi és semmilyen egyéb adatai nem kerülnek semmilyen formában rögzítésre, tárolásra.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

5.2. Jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A játékszabályzat megtalálható a www.jysk.hu weboldalon.

Budapest, 2014-03-06

Szervező