Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

JYSK FAVOURITES NYEREMÉNYJÁTÉK

 

 1. A játék szervezője: JYSK A/S (DK-8220 Brabrand, Sodalsparken 18., Dánia)
 2. A JYSK A/S,valamint a Jysk Kft. alkalmazottai, közeli hozzátartozói és a játék lebonyolításában résztvevő munkatársak nem vehetnek részt a játékban.
 3. Nincs részvételi díj. Nincs vásárláshoz kötve a játékban való részvétel.
 4. A játék 2016.09.19.-2016.11.16. között zajlik. Ezen dátumokon kívül eső részvételt már nem tudunk elfogadni.
 
A játéknak 3 fordulója lesz:
1. forduló: 2016.09.19. - 2016.10.12. Sorsolás: 2016.10.13. 16:00
2. forduló: 2016.10.13. - 2016.11.02. Sorsolás: 2016.11.03. 16:00 
3. forduló: 2016.11.03. - 2016.11.16. Sorsolás: 2016.11.17. 16:00  

Minden fordulóban 50 000 Ft értékű JYSK ajándékkártyát lehet nyerni.
 
5. A Szervező nem vállal felelősséget és utólagosan nem fogadja el ha valamilyen okból a játékra jelentkezés sikertelen vagy nem érkezik be.

 

 1. A Szervező jogában áll törölni vagy felfüggeszteni a játékot minden figyelmeztetés nélkül, katasztrófa, háborús esemény, civil vagy katonai zavarkeltés, törvénybe ütköző valós vagy feltételezett esemény, illetve más olyan esemény okán ami Szervező hatáskörén kívül esik. Minden a játékban történő változtatásról a Szervező a lehető leghamarabb a résztvevőket tájékoztatja.

 

 1. A Szervező nem vállal felelősséget azért ha bármely harmadik fél pontatlanul tájékoztatja a résztvevőket a nyereményekkel kapcsolatban.

 

 1. A nyeremény helyett készpénz nem kérhető. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény át nem ruházható.

 

 1. A nyertest azok közül választja ki a Szervező, akik érvényes szavazatot adnak le JYSK Favourite termékükre.

 

 1. A nyertest e-mailben értesíti a Szervező. Amennyiben a nyertest nem sikerül elérni és 1 napon belül nem jelentkezik nyereményéért, abban az esetben a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt visszavonja és pótnyertest sorsoljon ki.

 

 1. A JYSK értesíti a nyertest a nyeremény átvételének lehetőségeiről.

 

 1. A JYSK játékkal kapcsolatos minden döntése végleges.

 

 1. A játék és az itt szereplő feltételek meghatározásában a magyar törvények irányadók, és bármilyen jogi vita is a magyar bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik.

 

 1. A résztvevők minden személyes adatát az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli a Szervező, azt harmadik fél számára nem adja ki.

 

 1. A nyertesek nevét a Facebookon és/vagy a JYSK honlapján is megosztja a Szervező és a nyertest külön értesíti.

 

 1. A játékban való részvétellel a résztvevők automatikusan elfogadják a játék itt felsorolt feltételeit.

 

17. A kisorsolt nyertes nyereménye egy 50.000.-FT értékű JYSK ajándékkártya. Ez minden fordulóban egy új nyertes sorsolását jelenti, azaz 3x50.000.-Ft értékű JYSK ajándékkártya kerül kisorsolásra összesen, minden fordulóban egy darab.

 

18. A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a Facebook, oldala időszakosan nem érhető el.

 

19. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.

 

20. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.

 

21. A JYSK A/S. (DK-8220, Dánia, Brabrand, Sodalsparken 18., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételei Szabályzatban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

 

22. Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat).

 

23. Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertes Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.). Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

 

24. Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a JYSK Holding A/S (cím: DK-8220, Dánia, Brabrand, Sodalsparken 18.) végzi.

 

25. Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték végéig jogosult kezelni.

 

26. Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 

27. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (vevoszolgalat-hu@jysk.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben :JYSK Kereskedelmi Kft., 1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 30.

 

28. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-106222/2016.

 

 1. A játékot a Facebook és egyik más közösségi felület sem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.