Kosár

A kosara üres

Kosár

A kosara üres

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A JYSK Kereskedelmi Kft. (H-1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30.; cégjegyzékszám: 01-09-730940; továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő-toborzási, valamint munkaerő kiválasztási tevékenységével összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a személyes adatai és különleges adatai (továbbiakban együttesen: Személyes Adat) kezeléséről és felhasználásáról (Adatkezelés), valamint az Adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket (Érintett/ek).

Az Érintett jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő Érintett Személyes Adatait kezelje. A hozzájárulást az Érintett által az adott állásra való jelentkezéssel megadottnak kell tekinteni. Érintett tudomásul veszi, hogy az adott állásra való jelentkezés során megadott Személyes Adatait az Adatkezelő a későbbi esetleges foglalkoztatás lehetősége érdekében határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Amennyiben Adatkezelő az érintettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, úgy a továbbiakban Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében kezeli.

Az Adatkezelés célja, hogy az Érintett által megadott Személyes Adatokat a meghirdetett állással kapcsolatos kiválasztási eljárás, valamint a felvétellel kapcsolatos döntéshozatal során felhasználva Adatkezelő az Érintett foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, a foglalkoztatásról döntést hozzon, valamint az esetleges jövőbeni foglalkoztatás, illetve újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisában azokat kezelje.

Adatkezelő kijelenti, hogy a Személyes Adatokat kizárólag a fentiekben leírt célból használja az Infotv., illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Az Érintett az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok a valóságnak megfelelnek. Érintett kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az Érintett által megadott Személyes Adatban bekövetkező változás esetén azt haladéktalanul bejelenti Adatkezelő részére, vagy az Érintett maga frissíti az adatokat.

Érintett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bármely Személyes Adat pontosságáért és valódiságáért kizárólagosan Érintettet terheli a felelősség.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Érintettet, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az Adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján ( vevoszolgalat-hu@jysk.com ) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (JYSK Kereskedelmi Kft., 1103. Budapest, Sibrik Miklós u. 30.). Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-88590/2015.

Az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos részletes előírásokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Havonta egy 10 000 Ft értékű JYSK ajándékkártyát sorsolunk ki.

Visa Mastercard